Sunday, 25 September 2011

matematik sekolah rendah

Sukatan Pelajaran Tahun 4
Tajuk -tajuk utama yang terdapat didalamnya ialah :
1)  Nombor Bulat
2)  Pecahan
3)  Perpuluhan
4)  Wang
5)  Masa
6)  Ukuran Panjang
7)  Timbangan Berat
8)   Isipadu Cecair
9)   Bentuk dan Ruang
10) Perwakilan Data